Paleo's tumblr
  1. cluelessaki reblogged this from blue-blitz
  2. blue-blitz reblogged this from dbpony
  3. rainbowflashover said: um? you ok?
  4. dashietheflashie reblogged this from paleosteno
  5. dbpony reblogged this from paleosteno and added:
    This is the new reaction pic.
  6. paleosteno posted this